TESTIMONIAL


Vidyavachaspathi,
Dr. Aralumallige Parthasarathy

   “ Heartily Congratulations, your vision mission and endeavor to serve the community and nurture the nature is unique distinct and noble....Read More

Shri. Sai Prakash


   “ I Love your attempt and support, the feel what you are showing to MOTHER INDIA in the name and form of “MAKE INDIA GREEN AND CLEAN
  When one like ........Read More

Shri. Bhanu Prakash

   “ I am overwhelmed by your vision to make Green India, a noble mission. I also convey my regards to your grandparents, parents who instilled and supported your mission....Read More

Nagakiran

   “ I wish you the most success and more advancement in the best activity you are of. Keep doing the....Read More

VISHWAM VISHNU, Shri Puttanna Guruji


   “ Your are great in your thoughts. A golden gift to your dear parents who are divine in the form ....Read More

ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ಭಾರ್ಗವ


   “ ತಾತ-ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಮನಾಗಯ್ಯ ದಯಾನಂದ ಜಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ....Read More

ಶ್ರೀ ಫಣಿರಾಮಚಂದ್ರ


   “ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಸೇವಾಕಾರ್ಯವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್....Read More

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್


   “ ಆ ಸುಂದರ ಪುಟಗಳ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯ........... ....Read More

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೃತಿ


   “ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಸಾಧನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ....Read More

ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಬಾಲೆ ತಿ


   “ನಿಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ....Read More

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾಭಾಸ್ಕರ್


   “ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಸಾಧನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ....Read More